Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling modellen diploma’s VO i.v.m. vervallen van overgangsbepalingen voor rekentoets

Laatste update
Kenmerk
VO/1296185
Datum
15 mei 2018
Gepubliceerd
Staatscourant 2018, nr. 28733

Sinds 15 maart 2018 zijn Artikel 64 Eindexamenbesluit VO en Artikel 43a Staatsexamenbesluit VO komen te vervallen (Stb. 2018, 74). In deze artikelen waren overgangsbepalingen opgenomen over de relatie tussen de rekentoets en het judicium cum laude in het vmbo en het havo. In de Regeling modellen diploma’s VO werd in een aantal artikelen en bijlagen naar deze overgangsbepalingen verwezen. Met deze wijziging zijn die verwijzingen komen te vervallen.

De wijzigingen treden in werking op 29 mei 2018.

Regeling in Staatscourant

Juridische grondslag