Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling examenprogramma's vo i.v.m. het aanpassen van het examenprogramma geschiedenis havo/vwo

Laatste update
Kenmerk
VO/1116503
Datum
12 februari 2017
Gepubliceerd
Staatscourant 2017, nr. 9955

Deze regeling vervangt het examenprogramma geschiedenis havo/vwo door twee nieuwe examenprogramma's geschiedenis havo en geschiedenis vwo. De Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs wordt daartoe gewijzigd.

Er zijn twee wijzigingen aangebracht:

  • Ten eerste is het examenprogramma geschiedenis havo/vwo opgesplitst in een examenprogramma voor havo en een examenprogramma voor vwo.
  • Ten tweede is de stof voor het centraal examenprogramma voor het havo aangepast. Door deze wijzigingen worden de tijdvakken 1 t/m 4 niet langer centraal geëxamineerd; ze worden nog wel geëxamineerd in het schoolexamen. Het examenprogramma vwo is niet inhoudelijk gewijzigd.

De aanpassing geldt voor alle leerlingen die in het schooljaar 2017–2018 op het havo en vwo het eindexamen geschiedenis afleggen. Leerlingen die in 2017 zakken voor hun eindexamen, doen in 2018 examen volgens het nieuwe examenprogramma geschiedenis.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

Documenten