Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets vo 2016

Laatste update
Kenmerk
CvTE-17.01674
Datum
14 maart 2018
Gepubliceerd
Staatscourant 2018, nr. 16037

Deze regeling wijzigt artikel 3 van de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 in verband met de profielvak-cspe’s in het vmbo in 2018.

Deze wijziging is grotendeels technisch van aard, omdat de speelruimte voor het bepalen van de N-term al eerder is toegekend. De inhoud van de vervallen bijlage 3 is nu grotendeels overgeheveld naar artikel 3. Met deze regeling worden enige verduidelijkingen gemaakt en een nieuwe vervaltermijn voor de speelruimte ingevoerd.

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2018 en vervalt op 1 januari 2019.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag