Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Terugkoppeling pilot discussie-bbf voor examensecretarissen en docenten wiskunde KB en aardrijkskunde KB

Gepubliceerd op

Tijdens de recente afnameperiode van de flexibele en digitale centrale examens heeft een pilot plaatsgevonden met een online forum. Op dit besloten en beveiligd forum, ook wel discussie-bbf genoemd, konden docenten van de examens wiskunde KB en aardrijkskunde KB tijdens de afname met elkaar van gedachten wisselen over geheim examenmateriaal.

Docenten die waren aangemeld via hun examensecretaris op Examenblad.nl ontvingen de dag na hun eerste afname een uitnodigingsmail voor het discussie-bbf. Docenten die het forum gebruikten deden dat op de manier zoals bedoeld: collegiale consultatie. Er waren 700 docenten bekend bij Examenblad.nl (93% wiskunde, 7% aardrijkskunde). Van deze groep docenten is 57% aangemeld voor het discussie-bbf en heeft 40% de uitnodiging ook daadwerkelijk geaccepteerd.

Voor het vak aardrijkskunde is nagenoeg geen gebruik gemaakt van het discussie-bbf vanwege het beperkte aantal docenten van dit examen. Bij het vak wiskunde vonden 13 discussies plaats, waarbij de langste discussie uit 14 reacties bestond. Bij deze discussies waren 18 docenten actief betrokken en 145 wiskundedocenten volgden de discussies via het forum, maar mengden zich er niet in.

De evaluatie die op dit moment onder alle betrokkenen plaatsvindt levert een positief beeld op. Het CvTE wil iedereen die de enquĂȘte heeft ingevuld daar graag voor bedanken. Het is de bedoeling om de pilot volgend schooljaar uit te breiden naar vmbo BB en naar meer examens. Meer informatie volgt aan het begin van het nieuwe schooljaar.