Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Reactie CvTE op melding LAKS ‘zelfde opgaven in vwo SK 2018 en SK havo 2016’

Gepubliceerd op

Het LAKS stuurde het CvTE een melding over de opgave fotonenboer (vraag 22 t/m 27) uit het examen scheikunde vwo. Deze zou erg lijken op de opgave fotonenboer (vraag 11 t/m 14) uit het havo-examen scheikunde uit 2016. Leerlingen die eerder havo-examen deden zouden hier voordeel van kunnen hebben.

Het komt voor dat een context wordt hergebruikt. De vraagstellingen en de tekst in de twee examens zijn echter verschillend. De enige overeenkomst zit in vraag 23. Die vraag had echter in een andere context ook zo gesteld kunnen zijn. Het kan ook zijn dat de opgave uit het havo-examen door docenten gebruikt is in toetsen of in het schoolexamen, waardoor de context van de opgave leerlingen bekend voorkomt. Het komt overigens vaker voor dat leerlingen een context herkennen uit de les, een boek of zelfs buiten school. Dit is inherent aan contextonderwijs.