Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

CvTE zoekt scholen voor onderzoek naar atlas op het CE

Gepubliceerd op

Sinds kort zijn er twee schoolatlassen beschikbaar die voldoen aan de eisen voor een atlas als hulpmiddel bij het centraal examen aardrijkskunde voor havo en vwo: de Grote Bosatlas 55ste druk en Alcarta. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) onderzoekt in hoeverre het mogelijk is om een centraal examen aardrijkskunde te maken waarbij beide atlassen als hulpmiddel kunnen fungeren en de gelijke uitgangspositie van leerlingen niet in het geding komt.

Het CvTE zoekt 20 scholen die willen meewerken aan dit onderzoek. Het gaat in het kort om:

  • De maanden april 2018 (fase 1) of mei/juni 2018 (fase 2);
  • Leerlingen uit 4 havo en 5 vwo.

Voor de schoolaardrijkskunde is dit een belangrijk onderzoek. De resultaten hiervan wegen zwaar in de afweging van het CvTE of een atlas een hulpmiddel bij het centraal examen kan blijven.

Heeft u interesse in deelname dan kunt u contact opnemen met Annika Gillissen (a.gillissen@cvte.nl).

Wij hopen een positief bericht van u te mogen ontvangen!

Aanvullende informatie CvTE atlasonderzoek

Vraag

Antwoord

Welke periode?

Fase 1: april 2018, week 14, 15, 16 of 17

 

Fase 2: mei/juni 2018, week 22, 23, 24, 25 of 26

Welke klassen?

havo 4 en vwo 5

Aantal leerlingen?

10 leerlingen, waarvan er 5 met de GB 55e druk werken en 5 met de Alcarta.

Wij verzoeken u leerlingen te vragen die in uw ogen motivatie voor dit extra werk kunnen opbrengen. Voor het onderzoek vinden wij zorgvuldig gemaakte examens belangrijker dan een afspiegeling van de heterogene samenstelling van uw klas. Het onderzoek is niet gebaat bij leerlingen die niet serieus tijd willen besteden aan het examen.

2x5 leerlingen is een minimum. Wellicht kunt u één of twee reserve-leerlingen vragen? Mochten er geen afvallers zijn, dan is het mogelijk om deze reserve-leerlingen toch deel te laten nemen.

Wie zorgt voor atlassen?

Er zijn zes exemplaren van de GB 55e druk nodig. Indien mogelijk zorgt u zelf voor deze atlassen. De CvTE-vertegenwoordiger neemt voldoende exemplaren van Alcarta mee. Er is een beperkt aantal atlassen beschikbaar; het afnamemoment wordt daarom in samenspraak met de CvTE-vertegenwoordiger bepaald.

Wie zorgt voor de examens?

De examens worden op de dag van afname meegebracht door de CvTE-vertegenwoordiger.

Duur afnameperiode?

2 uur voor 20 vragen; de leerlingen die Alcarta gebruiken, krijgen 15 minuten extra om met enkele startvragen kennis te maken met de voor hen onbekende atlas.

Omstandigheden afname?

Zoveel mogelijk zoals bij het centraal examen; de leerlingen zitten in een apart lokaal, gescheiden van elkaar, leerlingen mogen geen telefoon bij de hand hebben etc.

Wij verwachten dat u bij de afname aanwezig bent. Vanuit het CvTE is er ook een vertegenwoordiger aanwezig.

Wij zouden het op prijs stellen indien u ook zelf het examen maakt, waarbij u bij elke vraag eerst de Alcarta gebruikt en daarna de GB. Zo krijgt u zelf een goed beeld van de vragen die meer of minder geschikt zijn voor een centraal examen met twee atlassen.

Wie corrigeert?

U doet de correctie van de examens. Nadat u deze correctie heeft gedaan, maakt u een kopie van de leerling-antwoorden voor uzelf. De originele antwoorden stuurt u aan het CvTE, waar een 2e correctie plaatsvindt.

Is er een vergoeding?

Voor elke leerling is er een vergoeding in de vorm van een cadeaubon. Uw inspanning als docent bij de afname van het examen en correctie hebben wij ingeschat op 9 uur. U ontvangt hiervoor een vergoeding.

Terugkoppeling

Het CvTE organiseert in juni een bespreking over de resultaten van fase 1 van het onderzoek. Wij stellen uw deelname aan deze bespreking zeer op prijs. Samen met u kijken we wat voor type vragen wel of niet geschikt blijken te zijn voor een centraal examen waarin twee atlassen als hulpmiddel zijn toegestaan.

Nadat fase 2 is afgesloten wordt een onderzoeksrapport geschreven. Deelnemers van fase 1 en fase 2 ontvangen dit rapport.