Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Aanmelding voor precorrectie Frans vmbo-gl/tl en economie vwo

Gepubliceerd op

Voor de verbetering van centrale examens is de inbreng van docenten erg belangrijk. Het CvTE zoekt daarom 12 docenten Frans vmbo-gl/tl en 12 docenten economie vwo om mee te doen aan het experiment precorrectie. Dit houdt in dat de docenten, onder strikte geheimhouding, het officiële centrale examen 2018 maken. Zij kijken daarna hun eigen werk na met behulp van het concept-correctievoorschrift. Op basis van hun bevindingen doen zij aan het CvTE aanbevelingen ter aanvulling en verbetering van het concept-correctievoorschrift. Dit met als doel leerlingen de beste beoordeling te bieden en de samenwerking tussen eerste en tweede corrector te verbeteren.

Per vak doen 24 docenten mee; 12 eindexamendocenten kunnen zich rechtstreeks via het CvTE aanmelden, de andere 12 eindexamendocenten worden door de respectievelijke vakverenigingen (Vecon, sectiebestuur algemene economie en VLLT, sectiebestuur Frans) voorgedragen.

De precorrectie vindt plaats op zaterdag 3 februari 2018 bij Stichting Cito te Arnhem. Deelnemers ontvangen een dagvergoeding van 300 euro en een reiskostenvergoeding. Voorwaarde is dat de docent bevoegd is voor het vak Frans of economie, dit jaar aan een of meer eindexamenklassen lesgeeft in Frans vmbo-gl/tl of economie vwo en dat ook de afgelopen vier jaar heeft gedaan.

Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich tot 15 januari 2018 aanmelden.

Scholen zijn over deze precorrectie geïnformeerd via een mailing op 18 december 2017. Heeft u als docent economie (vwo) of docent Frans (vmbo-gl/tl) de mailing niet ontvangen, vraag dan uw examensecretaris het bericht aan u door te sturen. Daarin staat een link waarmee u zich kunt aanmelden.

Het experiment precorrectie, dat voor het tweede jaar wordt georganiseerd, is onderdeel van het Project Ieders Examen.