Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Brochure ‘Kaders BB- en KB-flex 2018’

Gepubliceerd op

De brochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens BB en KB 2018’ is verschenen. De brochure zal als onderdeel van de Septembermededeling (paragraaf 4.1) op Examenblad.nl worden geplaatst.

In hoofdstuk 3 worden de veranderingen ten opzichte van het afgelopen examenjaar op een rij gezet. Zoals te doen gebruikelijk zijn de veranderingen weer zichtbaar aan de gele arceringen.

Geheel nieuw zijn hoofdstuk 7 en hoofdstuk 10.

Hoofdstuk 7 betreft de opzet van de pilot tweede correctie in het examenjaar 2018.

De kern is dat de school zelf een tweede corrector aanwijst. Daarnaast blijft de najaarscorrectie gewoon bestaan.

Alle scholen kunnen aan de pilot meedoen, maar dan wel met al hun vakken in BB en/of met al hun vakken in KB *).

Hoofdstuk 10 beschrijft dat we willen gaan werken met beveiligde en besloten forums (bbf’s). Binnen de beveiligde omgeving van het bbf kunnen docenten al tijdens de afnameperiode opgaven van hun digitale CE’s bediscussiëren. Hopelijk kan in 2018 proefgedraaid worden met bbf’s voor aardrijkskunde KB en wiskunde KB.

*) Engels en Duits kennen noch eerste noch tweede correctie, omdat de digitale CE’s volledig automatisch scoorbaar zijn.