Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Resultaten rekentoets tellen in schooljaar 2017-2018 niet mee voor behalen diploma vmbo en havo

Gepubliceerd op

De hoogte van het behaalde resultaat van de rekentoets zal ook in het schooljaar 2017-2018 niet meetellen voor het behalen van het diploma in vmbo en havo. Dit is afgelopen vrijdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer . Leerlingen moeten de rekentoets wel maken en het cijfer komt ook op de cijferlijst.

Voor het mbo blijft het eerdere besluit van kracht: de hoogte van het behaalde resultaat op het rekenexamen gaat pas meetellen voor het behalen van het mbo-diploma vier jaar nadat het resultaat op de rekentoets in alle schoolsoorten in het vo meetelt.