Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Verlichting van het examenprogramma geschiedenis havo al in 2018

Gepubliceerd op

Naar aanleiding van de veldraadpleging onder docenten geschiedenis wordt de syllabus geschiedenis havo voor 2018 nader vastgesteld en het examenprogramma wordt gewijzigd. De wijzigingen zijn in de nader vast te stellen conceptsyllabus 2018 blauw gemarkeerd.