Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Verlichting van het examenprogramma geschiedenis havo

Gepubliceerd op

Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van SLO, Cito, het CvTE en leden van de VGN, heeft op verzoek van het Ministerie van Onderwijs een voorstel geformuleerd voor een substantiële verlichting van het eindexamenprogramma geschiedenis havo, ingaande de vierde klassen havo in het cursusjaar 2017-2018. (Onderzocht wordt of de verlichtingsmaatregelen ook al zouden kunnen gelden voor de vierde klassen havo die in september 2016 zijn begonnen.)

Het voorstel van de werkgroep bevat de combinatie van twee belangrijke maatregelen:

  • De tijdvakken 1 t/m 4 van domein B verhuizen van het CE naar het SE.
  • De syllabus is aangepast aan de bovenstaande maatregel. Maar ook is de syllabus verder afgeslankt: de drie ‘historische contexten’ blijven gehandhaafd, maar de uitgewerkte voorbeelden die daarin zijn opgenomen worden als zodanig geschrapt.

In de conceptsyllabus voor 2019 op Examenblad wordt door middel van doorhalingen en gele markeringen zo helder mogelijk aangegeven wat het verschil is met de syllabus van 2015, 2016 en 2017.

De voorstellen van bovengenoemde werkgroep betreffen uitsluitend het examenprogramma geschiedenis havo. In december worden deze voorstellen via een veldraadpleging aan de docenten voorgelegd.

Op 16 december heeft de VGN een persbericht geplaatst over de uitkomsten van dit onderzoek.

Kort samengevat: de verlichtingsmaatregelen havo zullen al voor het CE 2018 gaan gelden. De syllabus voor het CE 2018 wordt nader vastgesteld conform de conceptsyllabus 2019. Het examenprogramma wordt gewijzigd conform de voorstellen van de werkgroep die zich hiermee heeft bezig gehouden.