Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Mededeling hulpmiddelen CE 2018 en 2019

Gepubliceerd op

Mededeling hulpmiddelen CE 2018 en 2019

Zoals gebruikelijk publiceert het CvTE aan het begin van ieder kalenderjaar een vooruitblik naar wijzigingen in de regeling toegestane hulpmiddelen. Het CvTE doet dit opdat scholen hiermee rekening kunnen houden bij het (laten) aanschaffen van leermiddelen die twee (havo en vmbo), resp. drie (vwo) leerjaren met de leerling meegaan. In deze vooruitblik beperken wij ons tot de hulpmiddelen die vooraf door of voor de leerlingen worden aangeschaft.

De Regeling toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens 2018 resp. 2019 wordt in de loop van 2016 resp. 2017 gepubliceerd.

Vooruitblik 2018 (vmbo)

Ten opzichte van 2017 wijzigt er in 2018 niets bij de hulpmiddelen voor het vmbo. Zie echter de opmerkingen over het gebruik van woordenboeken moderne vreemde talen en Fries hieronder.

Vooruitblik 2018 en verder voor moderne vreemde talen en Fries (vmbo én havo/vwo)

  • 1.Bij de moderne vreemde talen en Fries is een woordenboek doeltaal – thuistaal en thuistaal – doeltaal *) toegestaan.

Bij centrale examens met schrijfvaardigheid kan een woordenboek thuistaal - doeltaal de kandidaat behulpzaam zijn.

Bij centrale examens zonder schrijfvaardigheid is een woordenboek thuistaal - doeltaal niet zinvol maar ook niet verboden.

Een woordenboek doeltaal - thuistaal en thuistaal - doeltaal in één band is dus toegestaan.

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.

Voor Fries geldt voor het woordenboekgebruik hetzelfde.

  • 2.Bij het vak Engels mag het bevoegd gezag toestemming geven om een woordenboek Engels-Engels te gebruiken naast een tweetalig woordenboek.

*) Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens Frans is dus een woordenboek Frans – Nederlands toegestaan. Een kandidaat die Pools als thuistaal heeft mag in plaats van Frans – Nederlands kiezen voor een woordenboek Frans – Pools. 'Thuistaal' hoeft in dit verband niet letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de thuistaal is en een woordenboek doeltaal - Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen worden voor doeltaal – Arabisch.

Vooruitblik 2019 klassieke talen (vwo)

Bij Latijn en Grieks is een woordenboek toegestaan en een grammaticaoverzicht (in het woordenboek of los) zonder voorbeeldzinnen en toelichting op het gebied van de syntaxis. Niet toegestaan is een woordenboek dat specifiek is toegesneden op een auteur aan wiens werk de vertaalopgave ontleend is.

Bij Grieks is het woordenboek van Ch. Hupperts toegestaan inclusief het hierin opgenomen grammatica-overzicht en de alfabetische werkwoordenlijst. Ook is het toegestaan dit grammatica-overzicht en deze alfabetische werkwoordenlijst (als los boekje uitgegeven onder de naam Compendium) naast een ander Grieks woordenboek te gebruiken.

Bij Latijn is het woordenboek Latijn-Nederlands van H. Pinkster toegestaan inclusief het daarin opgenomen grammaticaoverzicht. Ook is het toegestaan dit als los boekje uitgegeven grammaticaoverzicht naast een ander Latijns woordenboek te gebruiken.

Vooruitblik 2018 (havo) /2019 (vwo)

Atlas

Voor havo CE 2018 en voor vwo 2019 geldt nog niet de nieuwe syllabus, maar de oude. Voor deze examens is de Bosatlas 54e druk verplicht.

Voormelding.

Eind 2016 komt de 55e druk van de Bosatlas uit. Naar het zich nu laat aanzien is deze atlas te gebruiken bij de constructie van de examens 2019 (havo) en 2020 (vwo) op basis van de nieuwe syllabus aardrijkskunde. Een en ander zou betekenen dat de Bosatlas 55e druk moet worden aangeschaft in de vierde klassen in het schooljaar 2017-2018. Het is evenwel niet onmogelijk dat er zich andere aanbieders op de markt begeven of dat de kaart als hulpmiddel bij het centraal examen op een andere manier wordt ingezet. Zo tijdig als mogelijk is zal het CvTE u daarover, wanneer opportuun, informeren.

Grafische rekenmachine

2.1 Algemeen

Alleen wanneer (op basis van de syllabus van een vak) de grafische rekenmachine noodzakelijk blijkt wordt de grafische rekenmachine toegestaan. De enige vakken waar de grafische rekenmachine dientengevolge nog is toegestaan zijn wiskunde A, B en C.

2.2 Types toegestane grafische rekenmachines

Het is mogelijk dat te zijner tijd nieuwe types worden toegestaan. De machines die in 2018 op havo en 2019 op vwo in elk geval zijn toegestaan zijn:

Casio:

  • fx-9860GII(SD) met examenstand: OS 2.07 en hoger
  • fx-CG20 met examenstand: OS 2.01 en hoger

Hewlett Packard:

  • Hewlett Packard Prime

Texas Instruments:

  • TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED lampje;
  • TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5
  • TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS)

N.b. Op machines die over CAS-functionaliteiten beschikken dient deze functionaliteit te worden geblokkeerd in de examenstand.

In machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten.

Oudere types, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn NIET meer toegestaan.

2.3 Voorwaarden gebruik GR; ontwikkelingen ná 2017 (havo) en 2018 (vwo)

Sinds 2016 is een grafische rekenmachine alleen toegestaan als het geheugen van de grafische rekenmachine is geblokkeerd door een examenstand, dan wel gewist door een 'reset' van de gehele machine. In 2017 blijft deze voorwaarde gehandhaafd, evenals in 2018 op vwo. Vanaf 2018 op havo en 2019 op vwo zijn alleen nog grafische rekenmachines toegestaan waarop het mogelijk is het geheugen te blokkeren middels een examenstand. Dat houdt onder meer in dat applicaties, programma's en (tekst)bestanden niet benaderbaar of bruikbaar zijn en dat een eventuele CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar zijn of een machine in examenstand staat. Dit moet op ieder moment tijdens het examen te controleren zijn zonder de kandidaat te storen. In de vooruitblik voor de betreffende examenjaren zullen wij alleen die machines opnemen die aan de nieuwe CvTE-specificaties voldoen.

Informatieboeken natuurwetenschappelijke vakken

Vanaf de examens in 2017 op havo en 2018 op vwo is bij de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde naast BiNaS 6e editie ook ScienceData toegestaan. Een kandidaat mag één van beide gebruiken.

Wij raden gebruikers aan kennis te nemen van de errata bij BiNaS op de website van Noordhoff Uitgevers en bij ScienceData op de website van Uitgeverij Walvaboek. Het is toegestaan deze fouten in het betreffende informatieboek te verbeteren.

Andere wijzigingen mogen niet in het informatieboek worden aangebracht. Dat geldt ook voor het aanbrengen van (al dan niet beschreven) plakkertjes.

Meer informatie