Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2023

kenmerk: CvTE-23.00007
datum: 25 januari 2023
gepubliceerd: Staatscourant 2023, nr. 2941

In deze regeling worden de vakken aangewezen voor het tweede tijdvak 2023 waarin het College voor Toetsen en Examens het centraal examen afneemt als onderdeel van het eindexamen. Het afnemen van de examens gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land.

Deze regeling treedt in werking op 25 januari 2023 en vervalt op 1 januari 2024.

Publicatie in Staatscourant

Juridische Grondslag

Meer informatie


Deel deze pagina