Wijziging Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2020

De centrale examens gaan in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Kijk voor actuele informatie op de homepage.
kenmerk: CvTE-18.01316
datum: 7 november 2018
gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 65447

Deze regeling wijzigt de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2020, in verband met aanvullingen over het gebruik van de atlas en rekenapparaten bij de centrale examens havo/vwo 2020.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 23 november 2018.

Regeling in Staatscourant

Juridische grondslag

Pijl omhoog