Wijziging Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2020

kenmerk: CvTE-18.01316
datum: 7 november 2018
gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 65447

Deze regeling wijzigt de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2020, in verband met aanvullingen over het gebruik van de atlas en rekenapparaten bij de centrale examens havo/vwo 2020.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 23 november 2018.

Regeling in Staatscourant

Juridische grondslag

Pijl omhoog