Wijziging Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

kenmerk: 1385368
datum: 15 augustus 2018
gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 47975

Enkele beroepsgerichte keuzevakken in het profiel produceren, installeren en energie en economie en ondernemen worden gewijzigd en een nieuw beroepsgericht keuzevak is toegevoegd.

Deze regeling is in werking getreden met ingang van 29 augustus 2018 en werkt terug tot en met 1 augustus 2018.

De regeling is gewijzigd per 1 augustus 2018.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

  • Artikel 27, eerste lid, en Artikel 28a, eerste en tweede lid, van het Inrichtingsbesluit WVO BES
Pijl omhoog