Besluit over het ambtshalve verlenen van toestemming op aanvragen voor deelname aan de pilotrekentoetsen 2A, 2A-ER of 3S door scholen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2017–2018

kenmerk: VO/1219283
datum: 28 september 2017
gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 56946

Om deel te kunnen nemen aan de 2A-, 2A-ER- of 3S-toets, hebben scholen toestemming nodig van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voorheen ontvingen scholen die deelnamen aan de pilottoets een toestemmingsbrief om deel te nemen aan de pilot. De toestemming wordt vanaf dit jaar automatisch verkregen wanneer een school in Facet een leerling inschrijft voor een van de pilotrekentoetsen.

Aan de toestemming zijn voorwaarden verbonden, die in de bijlage van het besluit zijn opgenomen. De voorwaarden zijn ook opgenomen in de brochure Kaders rekentoets vo 2018.

Publicatie op overheid.nl