PLEXS

PLEXS, het landelijke platform voor examensecretarissen, is de belangenvereniging van, voor en door eindexamensecretarissen. Dat betekent dat leden elkaar actief opzoeken.

PLEXS heeft contact met examenketenpartners als het College voor Toetsen en Examens, het Examenloket en de VO-raad. De website van PLEXS heeft een forum waar leden elkaar vragen kunnen stellen en zo van elkaar kunnen leren.

Eens per jaar is er een landelijk congres, meestal in februari. Daarnaast zijn er acht regio’s waar examensecretarissen elkaar een tot twee keer per jaar ontmoeten en ervaring uitwisselen over hun dagelijkse praktijk. Op deze regionale bijeenkomsten kunnen experts of contactpersonen van de betrokken organisaties uit de examenketen uitgenodigd worden.

PLEXS is in januari 2014 opgericht.

Website

www.plexs.info

Contact

info@plexs.info