Examenloket

Scholen kunnen bij het Examenloket terecht voor vragen die betrekking hebben op de examens voortgezet onderwijs (zowel schoolexamen als centraal examen) en de rekentoets vo. Het Examenloket is een samenwerking van het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, het College voor Toetsen en Examens en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Het Examenloket beantwoordt de vragen en draagt indien nodig vragen over aan eerdergenoemde instanties, waaronder de Examenlijn van het CvTE. Zo kunnen de scholen rekenen op een eenduidig en juist antwoord.

Contact opnemen

Het Examenloket bereikt u:

Postbus 30205, 2500 GE Den Haag

Online: via het contactformulier

Telefonisch: 070 75 75 177 (op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur en van 1 april tot 1 juli van 8.30 - 17.00 uur)

E-mail: examenloket@duo.nl

Voor meer informatie, zie www.examenloket.nl.

Leerlingen

Leerlingen kunnen met opmerkingen terecht bij het LAKS.