Voorbeeldmateriaal kaartgebruik in de centrale examens aardrijkskunde havo en vwo 2020/2021

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

In 2020 mag de atlas bij het centraal examen aardrijkskunde havo niet langer als hulpmiddel worden gebruikt. Om kaartvaardigheden te toetsen zal het kaartmateriaal bij het examen worden afgedrukt. Dit krijgt twee vormen:

  • Het bekende bronnenboekje bij het examen; deze bijlage is uitgevoerd in kleur en zal naast de voor een examen aardrijkskunde gebruikelijke informatiebronnen overwegend thematische kaarten bevatten, deels afkomstig uit de Grote Bosatlas 55e druk en Alcarta en deels uit andere bronnen;
  • Een nieuw afzonderlijk kaartenkatern als bijlage bij het examen; dit wordt een katern in kleur op A3-formaat met enkele overzichtskaarten en thematische kaarten. Deze bijlage bevat alleen kaarten afkomstig uit de Grote Bosatlas 55e druk en Alcarta. Het kaartenkatern is een nieuwe bijlage bij het examen.

Eind september ontvangt elke havo/vwo-school 15 exemplaren van een voorbeeldkaartenkatern. U en uw collega’s kunnen dit voorbeeld dan bekijken en rond laten gaan in uw examenklassen.

Voorbeeldmateriaal

Naast het voorbeeldkaartenkatern kunt u hier een voorbeeldexamen downloaden. Cito heeft het examen havo 2018 aangepast tot een examen waarbij het voorbeeldkaartenkatern wordt gebruikt. U kunt dan zien hoe voortaan in examenvragen naar bronnenboekje en kaartenkatern zal worden verwezen.


Deel deze pagina