N-term

 

N-term zorgt voor eerlijkheid

De centrale examens zijn elk jaar weer nieuw. Dat betekent dat het examen iets moeilijker of makkelijker kan zijn dan het jaar ervoor. Daarom meten we het verschil in moeilijkheid van de examens. De N-term compenseert voor deze verschillen in moeilijkheidsgraad.

Als een examen relatief makkelijk is, wordt de N-term laag (minimaal 0,0). Je moet dan meer scorepunten halen voor een voldoende, dan wanneer een examen relatief moeilijk is. Is een examen relatief moeilijk, dan wordt de N-term hoger (maximaal 2,0, in principe). In dat geval hoef je minder scorepunten te halen voor een voldoende.

Zo zorgt de N-term ervoor dat het cijfer dat een leerling haalt niet afhankelijk is van de moeilijkheidsgraad van het examen. Leerlingen halen dus voor een moeilijker examen uit het ene jaar voor eenzelfde prestatie hetzelfde cijfer als voor een makkelijker examen uit een ander jaar. Dat is wel zo eerlijk.

De N-term maken we samen

Bij de totstandkoming van de N-term zijn naast experts ook docenten en leerlingen betrokken. Zo kunnen docenten hun leerlingen in een schoolexamen mee laten doen aan een pretest voor het meten van de moeilijkheidsgraad van examenopgaven. Zo leveren leerlingen, zonder dat ze dat zelf weten, een bijdrage aan de N-term van een examen dat pas over een paar jaar afgenomen wordt. Ook kunnen docenten en leerlingen via respectievelijk de Examenlijn van het CvTE en de klachtenlijn van het LAKS een melding doen van een mogelijke fout. Als blijkt dat er inderdaad een fout in het examen zat, dan kunnen de experts dat meenemen bij het vaststellen van de N-term.

 
Docent over de N-term
Leerlingen over de N-term

Infograhic

Infographic

Klik op de infographic voor meer informatie over normering

Meer weten over normering en N-term?

Wilt u meer weten? Klik op de infographic om door te gaan naar meer informatie over het normeringsproces.