N-term

 

N-term zorgt voor eerlijkheid

De centrale examens zijn elk jaar weer nieuw. Dat betekent dat het examen iets moeilijker of makkelijker kan zijn dan het jaar ervoor. Daarom meten we het verschil in moeilijkheid van de examens. De N-term compenseert voor deze verschillen in moeilijkheidsgraad.

Als een examen relatief makkelijk is, wordt de N-term laag (minimaal 0,0). Je moet dan meer scorepunten halen voor een voldoende, dan wanneer een examen relatief moeilijk is. Is een examen relatief moeilijk, dan wordt de N-term hoger (maximaal 2,0, in principe). In dat geval hoef je minder scorepunten te halen voor een voldoende.

Zo zorgt de N-term ervoor dat het cijfer dat een leerling haalt niet afhankelijk is van de moeilijkheidsgraad van het examen. Leerlingen halen dus voor een moeilijker examen uit het ene jaar voor eenzelfde prestatie hetzelfde cijfer als voor een makkelijker examen uit een ander jaar. Dat is wel zo eerlijk.

 
Docent over de N-term
Leerlingen over de N-term

Experts

Experts zorgen ervoor dat opgaven van een nieuw examen worden getest op scholen, bijvoorbeeld in een pretest. Leerlingen in examenklassen maken opgavenuit een oud examen en een examen dat over minimaal twee jaar wordt afgenomen. Zo kunnen we meten wat de moeilijkheidsgraad van het nieuwe examen is.

Docenten

Docenten leveren een bijdrage aan de N-term doordat ze met hun leerlingen meedoen aan bijvoorbeeld zo’n pretest. Docenten leveren ook een bijdrage door tijdens het nakijken van examens afnamegegevens alvast door te geven via Wolf, het uitwisselprogramma voor examengegevens van Cito. Daarmee kunnen ze bij Cito al met de eerste normeringsberekeningen beginnen. Zo weten we hoe de leerlingen de examens hebben gemaakt, en kunnen we een voorlopige N-term bepalen.

Ook zitten er docenten in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens. Voor ieder examen is er een vaststellingscommissie. Deze commissie brengt op basis van de voorlopige N-term en reacties van collegadocenten en van leerlingen aan de experts advies uit over de N-term. Was het een moeilijk examen, of juist wat makkelijker? Daarna stellen de experts de definitieve N-term vast.

Leerlingen

Leerlingen zijn op verschillende manieren betrokken bij de N-term. Zo zijn er leerlingen die in hun schoolexamen, zonder dat ze dat zelf weten, meedoen aan bijvoorbeeld een pretest voor toekomstige centrale examens.

Ook dragen leerlingen bij aan de N-term door na afname van het examen bij het LAKS aan te geven wat ze van het examen vinden. Het LAKS verzamelt de klachten en bespreekt ze met ons/het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Als blijkt dat er inderdaad een fout in het examen zat, dan nemen de experts dat mee bij het vaststellen van de N-term. Ook als uit de afnamegegevens blijkt dat een examen te lang of te moeilijk was, nemen ze dat mee.

Meer weten over normering en N-term?

Bent u op zoek naar meer achtergrondinformatie, kijk dan op de pagina: