Eindexamenbesluit VO

Deze informatie is voor het schooltype vwo niet van toepassing op het examenjaar 2021, maar alleen op de examenjaren 2002 tot en met 2020.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog