Pre+-correctie aardrijkskunde vmbo bb en kb (digitaal)

27 september 2022

 

Wil je meewerken aan de centrale examens 2023? Dat kan!

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zoekt docenten voor een pre+-correctie van de digitale centrale examens aardrijkskunde vmbo bb en kb 2023. Via deze pre+-correctie verzamelt het CvTE nog voor de definitieve afnames van maandag 3 april t/m vrijdag 7 juli 2023 informatie die kan bijdragen aan de optimalisatie van de al vastgestelde digitale centrale examens en de concept-correctievoorschriften aardrijkskunde vmbo bb en kb.

Het CvTE is op zoek naar 24 bevoegde en enthousiaste docenten aardrijkskunde vmbo die aan deze pre+-correctie willen meedoen. Het CvTE werft rechtstreeks via dit bericht.

Wat ga je doen?

Je maakt onder strikte geheimhouding een gedeelte van de digitale centrale examens aardrijkskunde vmbo bb/kb 2023 en beoordeelt de concept-correctievoorschriften. Samen met je collega’s doe je voorstellen voor een eventuele aanpassing van de concept-correctievoorschriften.

Bij pre+-correctie is het in uitzonderlijke gevallen ook mogelijk aanpassingsvoorstellen voor een opgave te doen. Dat kan echter alleen als er sprake is van een storende fout, waardoor leerlingen de opgave niet op de bedoelde wijze kunnen maken.

Om deel te kunnen nemen aan deze pre+-correctie is het vereist dat je bevoegd bent voor het vak aardrijkskunde vmbo bb en/of kb en dit jaar les geeft aan een examenklas aardrijkskunde vmbo bb of kb. Docenten die werkzaam zijn, óf recent werkzaam zijn geweest, voor het College voor Toetsen en Examens of Cito komen niet in aanmerking voor deelname.

De pre+-correctie aardrijkskunde vmbo bb en kb staat gepland voor:

 

Datum

Zaterdag 12 november 2022

Locatie

Cito, Arnhem

Tijd

10.00 – 16.00 uur

Je ontvangt van het CvTE een dag- en reiskostenvergoeding; de dagvergoeding bedraagt € 363,54.

De pre+-correctie valt onder de verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens. Wil je meer weten over activiteiten waarbij we docenten betrekken, kijk dan op de pagina docentbetrokkenheid op Examenblad.nl.

De online evaluatie van de pre+-correctie staat gepland voor dinsdagmiddag 27 juni 2023 van 16.00 tot 17.30 uur. Als je meedoet met de pre+-correctie, verwachten we ook dat je deelneemt aan de evaluatie.

Aanmelden?

Vul het aanmeldformulier in om je op te geven als je mee wilt doen.

Het CvTE ontvangt je aanmelding graag uiterlijk zondag 16 oktober 2022. Mocht de belangstelling groter zijn dan het aantal beschikbare plekken dan maken wij een selectie van de aanmeldingen. Je ontvangt naar verwachting vrijdag 21 oktober van het CvTE een bericht of je tot één van de geselecteerde deelnemers behoort.

Het CvTE ziet uit naar je aanmelding!


Deel deze pagina