Collegiaal overleg over de correctie van examens Frans

29 april 2021

 

De uitgebreide examenperiode in 2021 biedt leerlingen meer kansen, maar betekent ook minder correctietijd voor docenten. Toch verdient de correctie van het examenwerk dezelfde aandacht als in eerdere jaren. Het faciliteren van intercollegiaal overleg is daarom extra belangrijk, of dit nu op school gebeurt of georganiseerd wordt door de vakvereniging in de vorm van examenbesprekingen.

Dit jaar organiseert het sectiebestuur Frans van Levende Talen voor de examens vmbo, havo en vwo online examenbesprekingen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de vakvereniging Franszelfsprekend.nl.