Aangepaste syllabus kunst (algemeen) vwo 2022

22 april 2021

 

In de syllabus kunst (beeldende vormgeving, dans, drama, muziek, algemeen) vwo 2022 zijn in hoofdstuk 4 kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de eerder gepubliceerde versie 2 van juli 2020. De wijzigingen zijn herkenbaar aan de doorhalingen of in het geval van nieuwe tekst aan de blauwe arcering.

De nieuwe versie van de syllabus ligt als concept ter nadere vaststelling voor en zal juni 2021 als definitieve syllabus worden gepubliceerd.

Kijk voor de aangepaste syllabus 2022 op pagina Conceptsyllabi.