Discussieforum bij alle centrale examens BB- en KB-flex

30 maart 2021

 

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) vindt betrokkenheid van docenten belangrijk en geeft daarom docenten de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over leerlingantwoorden of opgaven. Daarom is het discussie-bbf (besloten en beveiligd forum) ontwikkeld voor docenten die als corrector betrokken zijn bij de flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex).

Na een succesvolle pilot in 2018 is het discussie-bbf in 2019 uitgebreid. In 2020 stond het discussie-bbf klaar voor alle BB- en KB-flex examens. Door het niet doorgaan van de centrale examens in dat jaar, zal het forum nu voor alle vakken beschikbaar zijn. In 2021 is dit gedurende de hele verlengde examenperiode.

Discussie-bbf: wat is het?

De opgaven en antwoorden van de BB- en KB-flex examens moeten gedurende de afnameperiode, van april tot en met eind juli, geheim blijven. Dat maakt collegiaal overleg erg lastig, zeker wanneer er geen directe collega’s zijn om mee te overleggen. Op het discussie-bbf kunnen docenten toch van gedachten wisselen over de opgaven, het correctievoorschrift of de antwoorden van leerlingen.

Moderatoren voorzien gestelde vragen en discussies van de betreffende examenopgave en het correctievoorschrift. Discussies worden gevolgd door een moderator en indien nodig zal er gereageerd worden op de ontwikkeling van een discussie.

Het discussie-bbf is overigens geen vervanging van de Examenlijn. Signaleert u een fout, meld dit dan aan de Examenlijn.

Discussie-bbf óók voor Duits en Engels

De centrale examens Duits en Engels bestaan in zijn geheel uit automatisch scoorbare vragen. Toch kan het discussie-bbf ook bij deze examens zinvol zijn. Mochten bijvoorbeeld veel van uw leerlingen een opgave fout hebben en bent u benieuwd naar deze opgave, dan plaatst u uw vraag hierover op het discussie-bbf. Ook kunt u op het discussie-bbf van gedachten wisselen over de door Facet toegekende scores en de door de leerlingen gekozen antwoorden. Hiervoor kunt u de inzagemodule van Facet gebruiken. Zie paragraaf 6.1 van de brochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens BB en BB 2021’.

De rol van de examensecretaris: aanmelden van docenten

Een examensecretaris speelt een cruciale rol bij het gebruik van het discussie-bbf door docenten. Docenten kunnen enkel gebruikmaken van het discussie-bbf als de examensecretaris hen registreert als docent voor betreffende examens en de afnamedatum(s) toevoegt. In de mailing van 4 maart jongstleden ‘discussieforum bij digitale centrale examens’ kunt u lezen hoe deze aanmelding voor de examensecretaris gaat. Uw oude mailings kunt u inzien in bewaarde berichten via uw persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

Discussie-bbf: hoe kan ik inloggen?

Wanneer u door uw examensecretaris bent geregistreerd, ontvangt u op de dag van afname, per e-mail, een activatielink vanuit het discussie-bbf. Deze activatiemail bevat tevens informatie over de inlogprocedure.

Meer informatie over het discussie-bbf is te lezen op de vakspecifieke pagina’s op Examenblad.nl.

Vragen omtrent het aanmelden en/of de inlogprocedure kunt u stellen via discussie-bbf@cvte.nl.

Het CvTE hoopt u hiermee voldoende geīnformeerd te hebben en wenst u veel succes bij de voorbereiding op de centrale examens 2021.