Mijneindexamen.nl beschikbaar voor leerlingen

20 oktober 2020

 

Ieder jaar is mijneindexamen.nl vanaf oktober beschikbaar voor alle examenkandidaten die in dat schooljaar examen doen. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is zich ervan bewust dat dit jaar geen normaal examenjaar gaat worden. Toch spant het CvTE zich ook nu graag in om leerlingen zo goed mogelijk te informeren over hun examens.

Mijneindexamen.nl is ontwikkeld als mobiele webapp voor smartphone of tablet. Daarnaast is de website ook via de computer goed toegankelijk.

Examenrooster op maat

Op mijneindexamen.nl stellen leerlingen hun persoonlijke examenrooster samen door hun niveau en hun vakkenpakket te selecteren. Ook is het mogelijk om vakken op een hoger niveau in het rooster op te nemen. Leerlingen krijgen zo een overzicht op maat van hun examenperiode. Bij ieder vak staat welke hulpmiddelen zijn toegestaan en na de examenafname verschijnt de link naar het correctievoorschrift.

Behalve het persoonlijke examenrooster geeft mijneindexamen.nl ook praktische informatie ter voorbereiding in de vorm van oefenexamens, syllabi, algemene regels en tips en de slaag-zakregeling.

Nieuw sinds dit jaar

Vanaf dit jaar kunnen leerlingen ook de vakken waarvoor de school het rooster bepaalt, handmatig invoeren. Leerlingen die flexibele digitale centrale examens vmbo bb/kb doen, kunnen hun vakken in hun persoonlijk vakkenpakket opnemen en daar zelf een datum en tijd bij invullen. Ook kunnen leerlingen van vmbo bb/kb en gl zelf hun cspe’s invoeren, waarbij de mogelijkheid bestaat om meerdere examenmomenten in te vullen, bijvoorbeeld voor verschillende onderdelen. Leerlingen moeten wel goed opletten dat zij de juiste gegevens invoeren, het systeem zelf voert geen controle uit op de invoer.

Gebruik de webapp in de klas of op een ouderavond

Mijneindexamen.nl is ook geschikt voor digitale schoolborden. De webapp kan zo gepresenteerd worden aan leerlingen en ouders/verzorgers tijdens mentorlessen of ouderavonden. U kunt ook het filmpje over mijneindexamen.nl gebruiken om de webapp bij leerlingen en/of ouders/verzorgers te introduceren.

Switchen van rooster en niveau

Bij het eerste bezoek aan mijneindexamen.nl wordt gevraagd een vakkenpakket te kiezen. Wilt u bij een demonstratie switchen tussen verschillende roosters, dan is in het menu voor elk niveau het volledige rooster op te vragen. Met de optie ‘reset alle keuzes’ wordt het eerder gekozen rooster gewist en kunt u een nieuw vakkenpakket kiezen.

Poster en flyer

Hieronder vindt u twee pdf-bestanden om te printen. Een poster op A3-formaat en twee flyers op A5-formaat (afgedrukt op A4 en los te snijden). Onder meer dankzij de aandacht die scholen besteden aan mijneindexamen.nl is deze in 2019 door meer dan 165.000 bezoekers bezocht.

We wensen u en uw leerlingen, in deze bijzondere tijd, een goede voorbereiding op de centrale examens.


Deel deze pagina