Toegestane grafische rekenmachine

14 september 2020

 

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) merkt dat er onduidelijkheid is of de Python-versie van de TI-84 Plus CE-T toegestaan is bij de examens. De fabrikant heeft aangegeven dat de Python-functie in de examenstand niet toegankelijk is. Daarmee is dit type grafische rekenmachine toegestaan. In de examenstand beschikken alle type grafische rekenmachines namelijk over vergelijkbare functionaliteiten. In de maartaanvulling 2021 zal per type grafische rekenmachine worden aangegeven welk operating system of welke recente examenstand geïnstalleerd dient te worden voor het examen.