Voorbeeldopgaven geschiedenis havo

18 augustus 2020

 

In de syllabus geschiedenis havo 2021 zijn de historische contexten gewijzigd. Er zijn twee nieuwe contexten: het Britse rijk 1585-1900 en Nederland 1948-2008. De periodisering en inhoud van de context Duitsland is gewijzigd.

Cito heeft bij elke context enkele voorbeeldopgaven ontwikkeld. U kunt deze voorbeeldopgaven gebruiken bij de voorbereiding van uw leerlingen op het centraal examen geschiedenis havo in 2021.

De voorbeeldopgaven zijn ook te vinden op de examenpagina geschiedenis havo.