Specificatie examenstof tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving havo 2021

4 juni 2020

 

Het centraal examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving havo 2021 heeft betrekking op de periode van het romaans tot heden, met nadruk op de periode vanaf 1800. Kunst, architectuur en vormgeving vanaf het neo-classicisme in de 19de eeuw tot heden komen derhalve in het examen aan de orde. In het examen 2021 zal uit de periode van vóór 1800 aandacht worden besteed aan de renaissance.

Het thema van het centraal examen 2021 is ‘De verruimde blik’. Dit examen gaat over het verruimen van de blik, over kunstenaars, architecten en vormgevers die door te reizen of zich op andere wijze te verdiepen in de ander of het vreemde, inspiratie of kennis opdoen die van invloed is op hun werk.

Pijl omhoog