Analyse prestatie-eis Duits en Frans havo

4 februari 2020

 

Al enige tijd signaleert het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bij de centrale examens Duits en Frans havo de laagste gemiddelde cijfers van alle schriftelijke centrale examens. Uit jaarlijks equivaleringsonderzoek blijkt dat dit te maken heeft met een daling van de vaardigheid van de examenpopulaties Duits en Frans havo. Het CvTE en Cito hebben mogelijke oorzaken van deze vaardigheidsdaling geanalyseerd en de resultaten van deze analyse beschreven in de ‘Rapportage prestatie-eis Duits en Frans havo’. Hierbij hebben het CvTE en Cito ook gekeken naar maatregelen om de prestatie-eis en de vaardigheid van de leerlingen weer in balans te brengen voor zowel de korte als de lange termijn.

De ‘Rapportage prestatie-eis Duits en Frans havo’ is met een aanbevelingsbrief van het College in januari aan de minister aangeboden en wordt in de brief ‘Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2019’ van 4 februari door de minister besproken. De brief van de minister en de aanbevelingsbrief van het College met de rapportage vindt u hieronder: