Veldraadpleging nieuwe syllabus economie havo 2023

26 november 2019

 

Voor de syllabus economie havo 2023 heeft een commissie onder leiding van dr. Yolanda Grift wijzigingsvoorstellen geformuleerd. Met de wijzigingen wil de commissie de leerstof voor het centraal examen havo inkorten, eindtermen verduidelijken en samenhang versterken.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) legt de conceptversie van deze nieuwe syllabus graag voor aan docenten economie. U kunt via een digitale enquête een reactie geven op de opzet en inhoud van de nieuwe syllabus. De syllabuscommissie bespreekt de reacties en verwerkt ze waar mogelijk.

De commissie heeft ook een verantwoording bij de conceptsyllabus geschreven. Wij vragen u deze verantwoording te raadplegen bij de beoordeling van de nieuwe syllabus.

U kunt de syllabus en de verantwoording na aanmelding via onderstaande link downloaden. De enquête staat open tot en met donderdag 16 januari 2020. U kunt de vragenlijst in delen invullen; uw eerder ingevulde antwoorden worden bewaard.

De syllabuscommissie ziet ernaar uit om veel reacties van docenten economie te ontvangen!