Nieuwe invulling macro-economie in syllabus economie vwo 2023

21 juni 2019

 

Afgelopen maart is een nieuwe invulling van de macro-economische domeinen H en I in de syllabus economie vwo voorgelegd aan docenten en andere betrokkenen. De syllabuscommissie economie vwo heeft het ontvangen commentaar beoordeeld en verwerkt. Daarna zijn over de aanpassingen aanvullende gesprekken gevoerd met het sectiebestuur Algemene Economie van de Vecon en enkele hoogleraren (Lans Bovenberg, Jeroen Hinloopen en Coen Teulings). Dit heeft geresulteerd in een definitieve invulling van de domeinen H en I die vanaf mei 2023 in het centraal examen wordt geëxamineerd. Deze maand zal de syllabus door het College van Toetsen en Examens (CvTE) worden vastgesteld en daarna opgenomen in een regeling.

De nieuwe syllabus is raadpleegbaar op Examenblad, op de pagina met conceptsyllabi (onder het kopje 'Centrale examens 2023'). Vanaf begin juli staat de syllabus in de jaarring 2023 van Examenblad. Naast de syllabus publiceert de syllabuscommissie nog drie documenten:

  • Een verantwoording;
  • Een artikel over de verwerking van het commentaar uit de veldraadpleging;
  • Een achtergrondartikel over het onderwerp ‘welvaart’; commissievoorzitter Bas Jacobs schreef dit artikel in het kader van zijn werk aan de syllabus.

Komend najaar overlegt het CvTE met de Vecon op welke manier u als docent meer achtergrondinformatie kunt krijgen voor uw voorbereiding op het werken met de vernieuwde syllabus.

Pijl omhoog