Voorbeeldexamen Bedrijfseconomie vwo beschikbaar

19 juni 2019

 

In mei 2021 wordt op het vwo voor het eerst een centraal examen Bedrijfseconomie afgenomen. Het vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid komt in de plaats van Management en Organisatie.

Cito heeft eerder voorbeeldopgaven ontwikkeld voor havo. Nu is er ook een compleet voorbeeldexamen Bedrijfseconomie vwo ontwikkeld. U kunt dit examen downloaden op Examenblad voor gebruik in uw lessen.

De voorbeeldexamens zijn te vinden op de pagina M&O wordt bedrijfseconomie, zie Voorbeeldexamens vwo.