Discussieforum voor de flexibele en digitale CE’s aardrijkskunde, economie, Engels, Nederlands en wiskunde

9 mei 2019

 

De flexibele en digitale centrale examens (CE’s) worden al veelvuldig afgenomen. Heeft u bij de correctie van een digitaal CE wel eens een leerlingantwoord onder ogen waarover u graag met collega’s van gedachten zou wisselen? Dat kan nu op het discussie-bbf, een besloten en beveiligd forum.

Wat is het discussie-bbf?

Tijdens de afnameperiode van begin april tot eind juni moeten de opgaven en antwoorden van de flexibele en digitale CE’s BB en KB geheim blijven. Dat maakt collegiaal overleg tussen examinatoren erg lastig, zeker als examinatoren geen directe collega’s hebben om mee te overleggen.

Daarom is het CvTE in 2018 bij aardrijkskunde KB en wiskunde KB gestart met een pilot voor het discussie-bbf. In 2019 is deze pilot uitgebreid naar vijf vakken: aardrijkskunde, economie, Engels, Nederlands en wiskunde voor zowel BB als KB. Op dit forum kunt u, als correctoren met elkaar van gedachten wisselen over de opgaven, het correctievoorschrift of leerlingantwoorden. Zodra een examinator een vraag of een opmerking op het forum plaatst, zorgt de moderator ervoor dat de betreffende opgave en het correctievoorschrift ook zichtbaar zijn. Het discussie-bbf is overigens geen vervanging van de Examenlijn; vermeende fouten moeten altijd daar gemeld worden.

Als u als examinator gebruik wilt maken van het discussie-bbf van uw examen kan dit doordat uw examensecretaris u daarvoor aanmeldt.

Aanmelden

In de mailing van 19 maart jongstleden 'Eindexamen 2019: discussieforum bij digitale centrale examens' kunt u lezen hoe deze aanmelding voor de examensecretaris gaat. Deze mailing vindt u terug op uw persoonlijke pagina bij 'Ontvangen mailings'.

Na aanmelding wordt het e-mailadres van de examinator vanuit Examenblad.nl doorgestuurd naar het discussie-bbf. Deze informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Vervolgens ontvangt de examinator een dag nadat de examinering van zijn eigen leerlingen is gestart, een bericht met activatielink voor het discussie-bbf. Dit bericht bevat ook informatie over de inlogprocedure.

Meer informatie over het discussie-bbf is te lezen op de vakspecifieke pagina's op Examenblad.nl:

Het CvTE hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dat u het forum ziet als mogelijkheid voor consulatie of discussie over het digitale centraal examen van uw examen. Het discussie-bbf bereikt u vervolgens via: discussie-bbf.nl.

Uw vragen kunt u stellen via discussie-bbf@cvte.nl.

Pijl omhoog