Veldraadpleging over de nieuwe syllabus economie vwo

18 maart 2019

 

Voor de syllabus economie vwo heeft een commissie onder leiding van prof. dr. Bas Jacobs wijzigingsvoorstellen geformuleerd voor de macro-economische domeinen H en I. De invulling van beide domeinen is sterk gewijzigd.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) legt de conceptversie van deze nieuwe syllabus graag voor aan docenten economie. U kunt via een digitale enquête een reactie geven op de opzet en inhoud van de nieuwe syllabus. De syllabuscommissie bespreekt de reacties en verwerkt ze waar mogelijk.

De commissie heeft een uitgebreide verantwoording geschreven. Dit is nodig omdat over de invulling van macro-economie de afgelopen jaren soms fel is gedebatteerd. Wij vragen u deze verantwoording te raadplegen bij de beoordeling van de nieuwe syllabus.

U kunt de syllabus en de verantwoording downloaden via onderstaande link. De enquête staat open tot en met zondag 14 april. U kunt de vragenlijst in delen invullen; uw eerder ingevulde antwoorden worden bewaard.

De syllabuscommissie en het CvTE zien ernaar uit om veel reacties van docenten te ontvangen!

Pijl omhoog