Veldraadpleging conceptsyllabus Nederlands vmbo 2021

6 november 2018

 

In opdracht van het College voor Examens heeft een syllabuscommissie de syllabus voor het centraal examen Nederlands vmbo aangepast. De aanpassing betreft een andere definiëring van de exameneenheid ‘samenvatten’ bij de leesvaardigheid. Middels een digitale enquête kunt u aangeven of de conceptsyllabus helder genoeg is en voldoende informatie bevat ter voorbereiding op het CE-deel van het examenprogramma.

De opdracht aan de syllabuscommissie luidde:

  • 1. 
    De syllabuscommissie herschrijft de passages uit de syllabus met betrekking tot de geleide samenvattingsopdracht.
  • 2. 
    De syllabuscommissie stelt een set voorbeeldopgaven vast die exemplarisch zijn voor de operationalisering van het onderdeel samenvatten. De voorbeeldopgaven worden als bijlage aan de syllabus toegevoegd.

Conceptsyllabus

Een syllabus is een beschrijving van de centraal-examenstof en heeft als doel docenten (en overige betrokkenen) houvast te bieden bij het voorbereiden van de examenkandidaten op de centrale examens. Om te vernemen of deze conceptsyllabus duidelijk aan dit doel voldoet en de gewenste informatie bevat over de aanpassingen die het gevolg zijn van het vervangen van de geleide samenvattingsopdracht, wordt het veld geraadpleegd. De resultaten van deze raadpleging worden verwerkt in de versie van de syllabus 2021 die gepubliceerd zal worden in juni 2019.

U treft in deze digitale enquête de conceptsyllabus 2021 aan inclusief een verantwoording van de syllabuscommissie. De aanpassingen ten opzichte van de syllabus van 2010 zijn in de conceptsyllabus geel gemarkeerd. De conceptsyllabus bevat ook een bijlage met een set voorbeeldopgaven om een beeld te geven hoe het onderdeel samenvatten vanaf 2021 getoetst gaat worden. Deze voorbeeldopgaven vormen niet een heel examen. Om uw kandidaten voor 2021 voor te bereiden stelt het CvTE vanaf 2020 één of twee voorbeeldexamens per leerweg (kaderberoepsgerichte – en gemengd-/theoretische leerweg) ter beschikking.

Enquête

U kunt tot en met donderdag 20 december 2018 uw mening geven over deze conceptsyllabus.

Deelname aan deze raadpleging gaat op de volgende wijze:

Stap 1: u meldt zich aan voor deze enquête;

Stap 2: u vult uw persoonsgegevens in;

Stap 3: u ontvangt (via e-mail) een persoonlijke link naar een pagina waarin uw enquête voor u klaar staat. U heeft de tijd om de vragen te beantwoorden tot en met donderdag 20 december 2018. Daarna is de enquête gesloten.

N.B. Indien u dit als examensecretaris leest, wilt u dan uw docenten Nederlands die les geven aan de examenkandidaten in de KB en GL/TL op dit nieuwsbericht attenderen? De aanpassingen hebben geen gevolgen voor de centrale examens voor de BB.