Veldraadpleging conceptsyllabus aardrijkskunde vmbo

29 oktober 2018

 

Het afgelopen jaar heeft een syllabuscommissie gewerkt aan een nieuwe syllabus voor de centrale examens aardrijkskunde vmbo. De commissie, o.l.v. vakdidacticus Erik Bijsterbosch, bestaat (mede namens het KNAG) uit de volgende docenten aardrijkskunde vmbo: Annelies Laarman, Fien de Vries en Tijmen Roseboom, aangevuld met Thea Hooyman (Cito) en Frederik Oorschot (SLO). Opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) was om binnen de kaders van het examenprogramma de syllabus te actualiseren en de overladenheid voor de leerweg bb en kb te verminderen.

De belangrijkste uitgangspunten voor de commissie waren:

  • de wens om de onvolkomenheden in de syllabus aan te passen.
  • de wens om de hoeveelheid begrippen te verminderen.
  • de wens om op een andere wijze om te gaan met topografie.

Een uitgebreide verantwoording van het werk van de syllabuscommissie en de gemaakte keuzes wordt gepubliceerd op de website Examenblad.nl op de pagina 'conceptsyllabi'.

Toelichting op de veldraadpleging

Deze veldraadpleging heeft alleen betrekking op de conceptsyllabus en niet op het examenprogramma. In de conceptsyllabus zijn vooral de onvolkomenheden aangepast en is het aantal begrippen verminderd; deze verdienen in de eerste plaats uw aandacht. Verder is belangrijk op te merken dat er maatregelen tot verlichting van het bb- en kb-programma in de conceptsyllabus vmbo zijn toegepast.

U treft in deze digitale enquête de conceptsyllabus 2021 aan inclusief een verantwoording van de syllabuscommissie. De enquête bestaat uit een aantal inleidende vragen, een aantal vragen per leerweg en een aantal afsluitende vragen. De enquête kan per leerweg apart ingevuld worden.

Veel vragen worden gevolgd door de mogelijkheid tot het geven van een toelichting. Wij verzoeken u daar gebruik van te maken, omdat het de resultaten van de veldraadpleging bruikbaarder maakt.

Met deze enquête wordt het veld geraadpleegd om te achterhalen of de conceptsyllabus helder genoeg is en voldoende informatie bevat ter voorbereiding op het CE-deel van het examenprogramma.

De resultaten van deze veldraadpleging worden meegenomen bij de totstandkoming van de definitieve syllabus.

U kunt tot en met donderdag 20 december 2018* uw mening geven over de conceptsyllabus. Daarna is de enquête gesloten.

Deelname aan deze veldraadpleging gaat op de volgende wijze:

Stap 1: u downloadt de conceptsyllabus en het verantwoordingsdocument

Stap 2: u meldt zich aan voor deze enquête;

Stap 3: u vult uw persoonsgegevens in;

Stap 4: u ontvangt (via e-mail) een persoonlijke link naar een pagina waarin de enquête voor u klaar staat.

Informatie over de enquête:

  • de enquête kan alleen online worden ingevuld;
  • de enquête is alleen bereikbaar via de 'persoonlijke' weblink in het deelnamebericht;
  • een enquête mag tussentijds bewaard worden (bijvoorbeeld om teksten te bestuderen) en later worden afgemaakt;
  • na verzending van de enquête is geen wijziging in de beantwoording meer mogelijk;
  • de vragen van de enquête kunnen vooraf geprint worden;
  • de ingevulde enquête kan in zijn geheel geprint worden.

Conceptsyllabus

Aanmelden

  • De inzendtermijn voor de veldraadpleging is verlengd