Antwoord CvTE op brief KNAG over atlasbesluit

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

18 oktober 2018

 

Op 27 september jongstleden ontving het College voor Toetsen en Examens een brief van het KNAG met daarin een verzoek tot handhaving van de atlas als hulpmiddel op het centraal examen havo en vwo. Het KNAG verspreidde de brief via zijn website en sociale media. Vandaag heeft het CvTE het KNAG een antwoord op de brief gestuurd. U kunt dit antwoord lezen via de volgende link.