Latere aanvulling Regeling hulpmiddelen 2020

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

26 juni 2018

 

Jaarlijks stelt het College voor Toetsen en Examens in zijn junivergadering de Regeling Hulpmiddelen vast. Dat is ook dit jaar het geval. De Regeling voor het jaar 2020 is echter in deze uitgave nog niet volledig. Paragraaf 3.5 is nog niet gevuld in deze Regeling. Paragraaf 3.5 behandelt de rekenmachine met basisbewerkingen (3.5.1) en de grafische rekenmachine (3.5.2, voor wiskunde havo en vwo).

Over de (grafische) rekenmachine in de toekomst is een advies uitgebracht en een enquête gehouden. Op het moment van vaststellen van de Regeling Hulpmiddelen 2020 was de verwerking van deze gegevens nog niet klaar om in de Regeling te worden opgenomen.

Het CvTE komt daarom in het najaar van 2018 met een aanvulling op de Regeling Hulpmiddelen voor het centraal examen 2020. U kunt deze tegemoet zien via zowel Examenblad (algemeen en examenpagina’s) als de Staatscourant.