Alcarta atlas voldoet als hulpmiddel voor centraal examen aardrijkskunde havo/vwo

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

21 december 2017

 

Eind september 2017 is de Alcarta atlas aan het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aangeboden ter beoordeling op geschiktheid als hulpmiddel bij het centraal examen aardrijkskunde havo en vwo. Voor die beoordeling is een in 2015 opgestelde lijst van eisen gebruikt. De conclusie is dat de Alcarta atlas voldoet aan deze eisen. Daarmee is het de tweede atlas, naast de Grote Bosatlas, die in aanmerking komt om als hulpmiddel bij het centraal examen aardrijkskunde havo/vwo te fungeren.

Gelijke uitgangspositie voor elke leerling

Het CvTE streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de centrale examens. Een gelijke uitgangspositie bij het maken van een examen voor élke kandidaat is een van de belangrijkste kwaliteitseisen. Het toestaan van meer dan één atlas als hulpmiddel kan die gelijke uitgangspositie in de weg staan.

Voor 2019 (havo en vwo) en 2020 (vwo) heeft het CvTE de toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen aardrijkskunde reeds vastgesteld. Voor 2020 (havo) en 2021 (vwo) zal dit in 2018 gebeuren. In de komende maanden onderzoekt het CvTE de mogelijkheid om centrale examens te ontwikkelen waarbij twee verschillende atlassen als bron kunnen dienen. In dit onderzoek werkt het CvTE samen met het Cito. Het KNAG en de SLO zijn gevraagd om hierin te participeren. Verder wil het CvTE graag een aantal scholen in het onderzoek betrekken.

Wel of niet een atlas als hulpmiddel?

Vast staat dat, nu er twee atlassen aan de CvTE-eisen voldoen, de toetsing van kaartvaardigheden in het centraal examen zal veranderen. Óf we slagen erin examenvragen te formuleren waarbij beide atlassen als bron kunnen dienen, zonder dat de ene leerling voordeel heeft boven de andere, óf we stappen af van een atlas als hulpmiddel bij het centraal examen en zoeken naar alternatieve mogelijkheden om kaartvaardigheden te examineren.

Vóór 1 juli 2018 meer informatie

Het CvTE wil vóór 1 juli 2018 hierover besluiten. Havo-leerlingen die in september 2018 starten in klas 4, zullen te maken krijgen met een gewijzigde vorm van toetsing van kaartvaardigheden in het centraal examen. Over die wijzigingen zal het CvTE u in de loop van 2018 informeren. Het CvTE richt zich uitsluitend op ontwikkeling en uitvoering van het centraal examen. Aardrijkskunde wordt in alle leerjaren van havo en vwo onderwezen, waarbij de atlas een noodzakelijk hulpmiddel is. Docenten aardrijkskunde zijn vanzelfsprekend vrij om te kiezen welke atlas zij in hun onderwijs gebruiken.


Deel deze pagina