Nederlands havo 2023

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

Examenzittingen

  • vrijdag 12 mei 2023 13:30-16:30
    1e tijdvak


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Nederlands havo 2023. Kies Nederlands in 2023 of havo in 2023 als u breder geïnformeerd wilt worden.