biologie havo 2023

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

De in 2023 toegestane hulpmiddelen zijn nog niet bekend gemaakt.



Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen biologie havo 2023. Kies biologie in 2023 of havo in 2023 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog