Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Natuur- en scheikunde I vmbo bb

Examenrooster en -documenten

Afnameperiode BB- en KB-flex

cse 1e tijdvak

Donderdag 11 mei 2023 13:30 - 15:00
Opgaven Wordt voor dit examen in dit tijdvak niet op internet beschikbaar gesteld
Correctievoorschrift Wordt voor dit examen in dit tijdvak niet op internet beschikbaar gesteld

cse 2e tijdvak

Donderdag 22 juni 2023 09:00 - 10:30
Opgaven c.a. en correctievoorschrift Wordt voor dit examen in dit tijdvak niet op internet beschikbaar gesteld

Evaluatie

Examenstof

Vakspecifieke informatie

Hulpmiddelen