Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Regeling modellen diploma’s VO (voorheen: modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.)

Laatste update
Kenmerk
VO/OK-2008/51284
Datum
10 juni 2008
Gepubliceerd
Staatscourant 2008, nr. 123, maandag 30 juni 2008

In deze regeling worden de modellen vastgesteld van de diploma's, cijferlijsten en voorlopige cijferlijsten voor het vwo, havo en vmbo. Tevens worden vastgesteld het model certificaat vmbo, het model getuigschrift basisgerichte leerweg vmbo, modellen vavo cijferlijsten van het deeleindexamen en certificaten vwo, havo en theoretische leerweg vmbo, de modellen voor de diploma's, certificaten en cijferlijsten van de staatsexamens voor vwo, havo en vmbo en tot slot het model voor het Bewijs van ontheffing voor het vwo, havo en vmbo met de bijbehorende verklaring.

Om namaak en vervalsing te voorkomen zijn in Bijlage 1 van de regeling de veiligheidseisen opgenomen waaraan het papier moet voldoen om de examendocumenten te drukken. In artikel 12 staan de regelingen over modellen diploma's vwo, havo en vmbo vermeld die ingetrokken worden.

De voorliggende regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.


Actuele regeling op Overheid.nl