Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging van Regeling omzetting scores in cijfers VO in verband met het vervallen van het derde tijdvak in 2023

Laatste update
Kenmerk
CvTE-23.00408
Datum
6 februari 2023
Gepubliceerd
Staatscourant 2023, nr. 6985

Met deze regeling wordt de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 gewijzigd.

De minister heeft de Tweede Kamer met zijn brief van 21 november 2022 geïnformeerd over diens besluit om in 2023, anders dan in 2021 en 2022, geen derde tijdvak voor de afname van centrale examens op de scholen toe te staan. De wijze van normeren in het eerste tijdvak blijft gelijk aan die van de afgelopen twee jaren. De wijze van normeren in het tweede en derde tijdvak wordt weer gedaan zoals voor corona.

Bijlage 1 van de Regeling omzetting scores in cijfers VO wordt vervangen door de bijlage bij de wijzigingsregeling.

Deze regeling is in werking getreden op 6 maart 2023.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag