Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023

Laatste update
Kenmerk
CvTE-23.00006
Datum
25 januari 2023
Gepubliceerd
Staatscourant 2023, nr. 2939

Dit besluit wijzigt het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2023 in verband met de publicatie van het rooster voor het tweede tijdvak.

De bijlage bij dit besluit wordt de nieuwe bijlage 2 bij het rooster en bevat het rooster voor het tweede tijdvak.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag