Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Regeling syllabi centrale examens vo 2023

Laatste update
Kenmerk
CvTE-21.00902
Datum
21 juni 2021
Gepubliceerd
Staatscourant 2021, nr. 35375

In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi vast voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2023. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo. Ook stelt het College enkele eerder vastgestelde syllabi nader vast voor examenjaar 2022. Eén syllabus voor 2024 is preliminair vastgesteld.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Deze regeling is in werking getreden met ingang van 16 juli 2021.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag