Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2023

Laatste update
Kenmerk
CvTE-21.00868
Datum
21 juni 2021
Gepubliceerd
Staatscourant 2021, nr. 34202

Het CvTE heeft bekendgemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens in 2023.

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2023.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022, en vervalt op 31 december 2023. Op 22 juli 2021 werd een rectificatie van de regeling gepubliceerd in de Staatscourant.

Publicatie in de Staatscourant

Rectificatie in de Staatscourant

Juridische grondslag

Bijlagen